Julkisen kaupanvahvistajan palvelut

Kiinteistön omistajanvaihdos (kauppa, lahja tai vaihto) vaatii julkisen kaupanvanvahvistajan vahvistuksen.

Vuokraoikeuden kauppa tai asunto-osakeyhtiön osakkeiden kauppa ei tarvitse julkista vahvistusta.

Voit tilata minut vahvistamaan kaupan sinulle sopivimpaan paikkaan tai tulla toimistolleni tekemään kaupat. Neuvon sinua tarvittaessa myös sopivimman kauppatavan ja järjestelyiden osalta.

Avustan kaupan osapuolia tarvittaessa niin lainhuudatuksen hakemisessa, varainsiirtoveron maksussa kuin myyjän veroseuraamuksien ennakoinnissa. Vastaavasti lahjoitustapauksissa avustan lahjaverotukseen liittyvissä asioissa.

Kaupanvahvistusmaksusta on säädetty asetuksella. Se on 120 e. Maksutapoina ovat tilisiirto tai käteinen.

Kauppa- ja lahjakirjojen laadinta

Olipa kysymyksessä kiinteän tai irtaimen omaisuuden luovutus, laadin toimeksiannosta siihen tarvittavat asiakirjat.

Minulla on suora pääsy kiinteistörekisteriin, joten tarvittavat viranomaisasiakirjat, kuten lainhuuto- ja rasitustodistus sekä kiinteistörekisterin otteet järjestyvät kauttani.

Avustan osapuolia tarvittaessa niin lainhuudatuksen hakemisessa, varainsiirtoveron maksussa kuin myyjän veroseuraamuksien ennakoinnissa.

Vastaavasti lahjoitustapauksissa avustan lahjaverotukseen liittyvissä asioissa.

Perunkirjoitukset

Perunkirjoitus on käytännössä vainajan viimeinen veroilmoitus. Siinä määritellään myös perimyssuhteet ja osuudet, jotka muodostavat pohjan tulevalle perintöverotukselle ja perinnönjaolle. Perunkirjoitusvaihe on myös olennainen hetki perintöverotuksen suunnittelun kannalta. Koska perunkirjoituksella on monta eri funktiota, on tärkeää, että sen tekee asioihin perehtynyt ammattilainen.

Monet verotuksellisesti järkevät suunnittelumahdollisuudet voidaan menettää jo perunkirjoitusvaiheessa tai viimeistään perintöomaisuuteen ryhdyttäessä. Avustan perillisiä kaikkiin perintöverotukseen liittyvissä asioissa ja verotuksen suunnittelussa.

Voit vaikuttaa olennaisesti perunkirjoituksen kustannuksiin osallistumalla aineiston kokoamiseen, kuten virkatodistusten, pankkien saldotodistusten yms. asiakirjojen hankintaan. Yhteistyöverkostoni kautta järjestyvät myös luotettavat arviokirjat eri omaisuuseristä, mikäli sellaisille osoittautuu tarvetta.

Minulla on kokemusta myös eri tyyppisten yritystoimintaa harjoittaneiden perunkirjoitukseen liittyvistä erityisasioista.

 

Testamentit

Testamentilla voidaan määrätä lakisääteiseen perimykseen poikkeuksia, tasata perintöosuuksia tai määrätä tietylle perilliselle tiettyä omaisuutta. Keskinäisellä testamentilla voidaan turvata myös lesken asemaa puolison kuoleman jälkeen. Testamentilla voidaan vaikuttaa myös perintöverotukseen esim. hallintaoikeus on saajalleen veroton, mutta hallintaoikeuden arvo voidaan taas vähentää perintöverotuksessa.

Määräämällä testamentilla omaisuutta yhden sukupolven yli, voi olla tietyissä tilanteissa taloudellisesti järkevää. Mikäli rintaperillistahoa ei ole, voi testamentilla olla erityisen suuri merkitys.

Muun muassa edellä mainittujen seikkojen vuoksi testamentti kannattaa olla sellaisen ammattilaisen laatima, joka osaa huomioida myös asian verotukselliset ja taloudelliset seikat.

Mikäli sinulla on jo testamentti, mutta sen tekemisestä on kulunut jo kauan, asiakirjan ajanmukaisuuden tarkistuttaminen ammattilaisella on suositeltavaa.

 

Avioehdot

Sopimukset avio-oikeudesta ovat tarpeen mm, jos puolisoiden omaisuuserot ovat suuret tai jos toinen puolisoista on yrittäjä, toinen puolisoista on perinyt tai tulee perimään sukuomaisuutta.

Avio-oikeuden sisällöstä tai poistamisesta voidaan sopia eri tavalla kuolemantapauksen ja avioeron varalta.

Mikäli puolisoiden välillä on jo tehty täysin avio-oikeuden poissulkeva avioehto, voi olla aiheellista tarkastella ammattilaisen kanssa, pitäisikö sitä muuttaa esim. kuolemantapauksen varalta. Kuolemantapauksessa olisi leskelle edullisempaa saada turvaa avio-oikeuden kautta, joka on veroton, toisin kuin testamentin kautta. Mikäli puoliso on pitkään omalla toiminnallaan perheen tai yhteisen talouden hyväksi mahdollistanut toisen puolison vaurastumisen, olisi myös järkevää tarkastella täysin avio-oikeuden poissulkevan avioehdon osittaista muuttamista.

Edunvalvontavaltuutukset

Kuka hoitaa ja miten hoitaa omaisuuttasi, jos olet itse estynyt? Kuka päättää ratkaisevista hoitoon ja henkilöön liittyvistä asioista, kun et ole siihen itse kykenevä? Minkälaisia toiveita, määräyksiä tai menettelyohjeita haluat antaa tällaisen tilanteen syntymisen varalta? Mitkä ovat asiakirjan muotomääräykset ja toimintatavat kun valtuutusta tarvitaan?

Jokaisella olisi syytä olla edunvalvontavaltuutus tehtynä aivan kuten omaisuuskin pitää olla suojattu vakuutuksilla pahan päivän varalle. Autan sinun tarpeisiin sopivimman edunvalvontavaltuutuksen sisällön hahmottamisessa ja neuvonnassa. Teen sinulle tarpeitasi vastaavan ja juridisesti pätevän edunvalvontavaltakirjan.

Debidor Oy

Debidor Oy palvelee Sinua Lahdessa perhe- ja jäämistoikeuden asioissa, sekä kaikenlaisissa kauppa- ja lahjakirja luovutuksissa.
Lisäksi toimin myös julkisena kaupanvahvistajana.

Minulla on 15 vuoden työkokemus pankki- ja sijoitusalalta sekä juridiikan parista. Oikeustieteen kandidaatin ja varatuomarin tutkinnot, sekä sijoitusneuvonnan auktorisoinnit.

Toimistoni sijaitsee Lahden ytimessä Kulmalan talossa, kauppakeskus Trion vieressä.

Nopeaa, ammattitaitoista ja luotettavaa palvelua. Joustavasti myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Tervetuloa palveltavaksi!


Juha Tikkanen

Kuinka voin olla avuksi?

Jätä yhteydenottopyyntö, niin kartoitetaan tarpeesi ilmaisessa alkuneuvottelussa!

OTK, varatuomari
Puh: +358 45 211 9744
Email: toimisto @ debidor.fi
Juha Tikkanen
Vesijärvenkatu 20 C, 3. krs
15100 Lahti